UBND Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Davisoft triển khai hệ thống xếp hàng cấp số thứ tự DaviQmsPro tại UBND Lê Minh Xuân, Bình Chánh