Phòng khám Đa khoa Việt Á

Hoàn thành lắp đặt hệ thống Qms xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Phòng Khám Đa Khoa (Các hệ thống Phòng khám Việt Á)