Công an TP Sa Đéc

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Công an Tp Sa Đéc đã hoàn tất đưa vào vận hành.