Bệnh viện Da Liễu, TP.HCM

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại phòng Siêu Âm và X-Quang ở Bệnh viện Da Liễu