Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 17″

Model: DAVIKIOSK_Fe17T_I5_P