Bàn phím lấy vé sắt dùng nút nhấn cơ

Model: DAVI-QMS-Ticket-BFe