Hành Chính công Huyện Tu Mơ Rông – Tỉnh Kon Tum

Davisoft triển khai hệ thống xếp hàng cấp số thứ tự DaviQmsPro tại Hành Chính công Huyện Tu Mơ Rông – Tỉnh Kon Tum